• الصونباطی : آینده خوبی نمی بینم

    در چند روز اینده یک‌مصاحبه صریح و بی پرده را طی چند پست جداگانه از ناصرالصونباطی فقید منتشر میکنیم این مصاحبه برای قبل از فوت اوست * فکر میکنی آینده بدنسازی چگونه است؟ ناصر: شخصاً فکر میکنم پول زیادی به بدنسازی...

  • تغییرات مشایخ برای رقابتهای رومانی

    سه هفته دیگر مرتضی مشایخ قرار است در رقابتهای حرفه ای رومانی و در دسته دویست و دوازده پوند رقابت کند اخرین تصاویر منتشر شده از او نشان میدهد که تغییرات محسوسی داشته او در اینباره به بشیر گفت: در حال حاضر صدو یک...

  • پیرسون: در المپیا شرکت نمی کنم

    کیون پیرسون ساعاتی پیش در صفحه شخصی اش اعلام کرد به دلیل استرس زیاد بدنی و فکری ، در مسترالمپیای امسال شرکت نمیکند این بدن زیبا که میتوانست در کنار جورج پیترسون ، کمال القرنی و درک لانسفرد از گزینه های قهرمانی ...